اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۸۳۷۱۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۸۳۱۲۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۳۲۰۰۸۰۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
تهران بزرگراه آیت الله سعیدی ، ابتدا نعمت آباد ،جنب بانک ملی پلاک 740

نیمه شعبان رضایی

تلفن

  • ۵۵۸۳۷۱۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۵۵۸۳۱۲۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۳۲۰۰۸۰۳ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

   دفتر مرکزی

   • تهران،
    تهران بزرگراه آیت الله سعیدی ، ابتدا نعمت آباد ،جنب بانک ملی پلاک 740